Konkurs o Janie Pawle II

Dzisiaj uczestnicy naszych warsztatów wzięli udział w konkursie – VII Dzień Papieski zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 39 im. Marii Montessoni w Zabrzu, oraz Miejski Ośrodek Kultury „Guido”.
VII Dzień Papieski to impreza, w której brały udział osoby z niepełnosprawnościami uczęszczający do szkół specjalnych oraz warsztatów terapii zajęciowej.
Tematyką konkursu, w których zmierzyli  się uczestnicy były „Pielgrzymki apostolskie św. Jana Pawła II po Europie”
Nasi podopieczni zaprezentowali temat – Pielgrzymka Jana Pawła II do Wielkiej Brytanii.
Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.