Święto Wszystkich Swiętych.

Już w piątek obchodzić będziemy święto Wszystkich Świętych.
P A M I Ę T A J M Y
żeby:
zapalić na grobach naszych bliskich zmarłych  znicz i ofiarować w ich  intencji modlitwę.
Niech nasza pamięć o bliskich będzie ciągle żywa.